Gladiolu zobenu vicinot

Tas bija 1991. 1990. gads, kad skolas zvanam skanot, arī es pirmo reizi pie rokas pavisam svinīgi tiku ievesta skolas pagalmā. Baltu banti matos, Ābeci padusē, baltiem zeķu bumbuļiem šūpojoties, dāvanā saņēmu Leona Brieža grāmatu “Ūsainā puķe”. Viss pārējais ir miglā tīts un var tikai tikt no bildēm nolasīts.

Vai nav tomēr ironiski, ka gladiolu latīniskais nosaukums gladiolus nozīmē zobens? Ar gladiolu uz zinību karalauku!
Nu ko, puikas un meitenes, mammas un tēti, ōmammas un ōpapi, pacietību, izturību, degsmi un aizrautību, gladiolu zobenus vicinot, lai RAŽENS JAUNAIS MĀCĪBU GADS! Vēl jo vairāk tiem, kam tas ir pirmais!

Published by

Kni

Love yourself more

3 thoughts on “Gladiolu zobenu vicinot”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.