Kni virtuve

love yourself more

Rīts

Sviests atlēca no maizītes, it kā piedalītos kulinārajās augstlēkšanas sacensībās olimpiādē, kas risinājās virtuvē uz galda. Kā tāds sporta laukums, tas pulcēja maizes drupačas, guldīja siera šķēlītes kā vingrošanas paklājus, bet krūzē ielēja baseinu, kur pēc mirkļa zaļās tējas lapiņas sacentās par to, kura atvērsies ar lielāko vēzienu un pamanīsies uzpeldēt augšup.
Salātu lapas traukā veidoja tomātu šķēlīšu un avokado cīņu, kas noslēdzās ar ne visai atvēsinošu, taču vieglu šalti olīveļļas. Visi cīnījās ar vitamīnu un cukura spēku, lai olimpiskais kulinārais rīts atvēzētos dienai. Kā balva, uzvaras vai mierinājuma, citiem olimpiešiem blakus nostājās biezpiena sieriņš, kurš zināja, ka pārspēs viņus visus.

Kamēr pa galdu katrs par savu vietu cīnījās olimpieši, tiesnese turpināja miegoties un apjauta, ka, lai kāda arī nebūtu bijusi nakts, tā vienmēr ir par īsu. Tāpēc brīdī, kad tie visi ņemsies atrādīt savas spējas, tiesnese sapņos par vēl pāris mirkļiem ar aizvērtām acīm. Tā ir, ja vakar gulēt aiziet šodien.

Lai koša piektdiena!

Foto: browndresswithwhitedots.tumblr.com

Atvilktne: Kni.stāsts
 • Liene saka:

  Burvīgs rīta apraksts, šo lūdzu pievienot krāsaino pasaku izlasei! :)

  16/03/2012 at 09:37
 • zais saka:

  Ļoti gards apraksts. Paldies! Tev arī jauku lekšanu (:

  16/03/2012 at 10:43
 • Elīna saka:

  Paldies par smaidu, ko radīji, izlasot Tavu rīta aprakstu! :)
  Lai košums par spīti pelēkumam!

  16/03/2012 at 12:30
 • Kni saka:

  Tā vien šķiet, ka Liene izdarīs visu, lai es beidzot saņemtos un tos mazrakstiņus saliktu kopā.

  16/03/2012 at 22:39
  • Liene saka:

   :)

   20/03/2012 at 13:47
 • Ezis saka:

  Labriiiit… tie$i tik gari un skanigi :-) Ouuu.. kå es milu $os ipa$os brivos ritus, kad nekur nav jåskrien, jåpaspej.Neviens mani nekur negaida un es varu vienkår$i tå- neko nedarit. Sez’u ar savu lielo kafijkruzi un izbaudu ritu.Pårejie måjinieki turpina skatit savus rita sapn,us.Mmmm… pat mana labåkå dån,u draudzene- vilcene Grace, izstiepusies man pie kåjåm un sapn,o savu ipa$o sun,a saldo sapni.
  Kåda Vårna atspe’rusies pluini be’rza zaru, melnais strazds pårcilå puk,u dobe’ sakritu$ås pe’rnås lapas… Viss notiek! Bet es tik sez’u un sapn,oju savus nomoda sapn,us. Pe’c 2 nedelåm atkal bu$u Latvijå un tad… mums ar Mammu bus mu’su ipa$ie riti. Nuuu, ar kafijkruzi dårzu vel neizstaigåsi- dårzå vel vietåm esot sniegs. Ouuu… bet tas jau neko nemaina. Ilgojos pec visa TUR…
  Lai skaista tev $i diena un ne tikai… :-)

  18/03/2012 at 12:16

Leave a Reply