Rīts

Sviests atlēca no maizītes, it kā piedalītos kulinārajās augstlēkšanas sacensībās olimpiādē, kas risinājās virtuvē uz galda. Kā tāds sporta laukums, tas pulcēja maizes drupačas, guldīja siera šķēlītes kā vingrošanas paklājus, bet krūzē ielēja baseinu, kur pēc mirkļa zaļās tējas lapiņas sacentās par to, kura atvērsies ar lielāko vēzienu un pamanīsies uzpeldēt augšup.
Salātu lapas traukā veidoja tomātu šķēlīšu un avokado cīņu, kas noslēdzās ar ne visai atvēsinošu, taču vieglu šalti olīveļļas. Visi cīnījās ar vitamīnu un cukura spēku, lai olimpiskais kulinārais rīts atvēzētos dienai. Kā balva, uzvaras vai mierinājuma, citiem olimpiešiem blakus nostājās biezpiena sieriņš, kurš zināja, ka pārspēs viņus visus.

Kamēr pa galdu katrs par savu vietu cīnījās olimpieši, tiesnese turpināja miegoties un apjauta, ka, lai kāda arī nebūtu bijusi nakts, tā vienmēr ir par īsu. Tāpēc brīdī, kad tie visi ņemsies atrādīt savas spējas, tiesnese sapņos par vēl pāris mirkļiem ar aizvērtām acīm. Tā ir, ja vakar gulēt aiziet šodien.

Lai koša piektdiena!

Foto: browndresswithwhitedots.tumblr.com

Published by

Kni

Love yourself more

6 thoughts on “Rīts”

  1. Paldies par smaidu, ko radīji, izlasot Tavu rīta aprakstu! :)
    Lai košums par spīti pelēkumam!

  2. Tā vien šķiet, ka Liene izdarīs visu, lai es beidzot saņemtos un tos mazrakstiņus saliktu kopā.

  3. Labriiiit… tie$i tik gari un skanigi :-) Ouuu.. kå es milu $os ipa$os brivos ritus, kad nekur nav jåskrien, jåpaspej.Neviens mani nekur negaida un es varu vienkår$i tå- neko nedarit. Sez’u ar savu lielo kafijkruzi un izbaudu ritu.Pårejie måjinieki turpina skatit savus rita sapn,us.Mmmm… pat mana labåkå dån,u draudzene- vilcene Grace, izstiepusies man pie kåjåm un sapn,o savu ipa$o sun,a saldo sapni.
    Kåda Vårna atspe’rusies pluini be’rza zaru, melnais strazds pårcilå puk,u dobe’ sakritu$ås pe’rnås lapas… Viss notiek! Bet es tik sez’u un sapn,oju savus nomoda sapn,us. Pe’c 2 nedelåm atkal bu$u Latvijå un tad… mums ar Mammu bus mu’su ipa$ie riti. Nuuu, ar kafijkruzi dårzu vel neizstaigåsi- dårzå vel vietåm esot sniegs. Ouuu… bet tas jau neko nemaina. Ilgojos pec visa TUR…
    Lai skaista tev $i diena un ne tikai… :-)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.