Ar labunakti.

Skrējies pēc kultūras, ar kultūru, pie kultūras ir sasniedzis mērķi.
Viss manī saguris.
Acis krīt ciet, vēl tikai dziesma no Johnny Cash, kurš piedziedāja man pēcpusdienu.
Dikti gribējās atskaņot dziesmu “Ring of Fire”, taču neatradu sirdij tīkamu versiju, tāpēc pieņemiet šo.

Ar labunakti.

Published by

Kni

Love yourself more

3 thoughts on “Ar labunakti.”

    1. Ar kultūru viss kārtībā. Pat mākslas muzejā pamanījos izrunāties, par laimi gan tikai garderobē, bet viss jau sākas tieši ar garderobi. Vai ne?

      Ja man rīt būs spēks būt, tad būs atskaite. Ja nebūs spēka, tad būs citu dienu, kad spēks atradīsies.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.