Par meklēšanu un atrašanu

Pārdomu pilnam rītam citāts no vienas no manām mīļākajām grāmatām.
Par meklēšanu un atrašanu. Par mērķi.

Sidharta teica: “Kas gan man būtu sakāms tev, godājamais? Varbūt tas, ka tu meklē par daudz? Ka meklēšanas dēļ tu netiec pie atrašanas?”
“Kā tā?” Godvinda jautāja.
“Ja kāds meklē,” Sidharta teica, “tad viegli var gadīties, ka viņa acis redz vairs vienīgi to lietu, kuru viņš meklē, ka viņš vairs nespēj neko atrast, negrib neko ielaist sevī, jo domā tikai par meklējamo, jo viņam ir mērķis, jo viņš ir šī mērķa apsēsts. Meklēt nozīmē zināt mērķi. Bet atrast nozīmē būt brīvam, būt atvērtam, būt bez mērķa. Tu, godājamais, varbūt patiesi esi meklētājs, jo tiekdamies pēc sava mērķa, neredzi daudz ko tādu, kas atrodas tavu acu priekšā.”

Hermanis Hese “Sidharta”, 124. lpp.
Apgāds “Atēna”
Pārstrādātais izdevums, 2006.

Published by

Kni

Love yourself more

5 thoughts on “Par meklēšanu un atrašanu”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.