Pusnakts aplokšņu stāsti

Lapas kā tādas pastkartes jau ražīgi traucās pret zemi, ozoliem un kastaņām birdinot savus augļus kā punktus rudenīgo teikumu beigās. Tā arī es pildīju somu gājienam uz pastu.

Lai silti!

Published by

Kni

Love yourself more

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.