Katram kurzemniekam

..vai vismaz Kurzemē mītošajam vajag jūras ziloni, kurā jūra izspēlē Fausta cienīgu gājienu: mirkli, Tu esi skaists, jel apstājies. Tā arī es to jūras mirkli katru reizi mēģinu notvert. To skaisto. Un apstādināt.

Jūras zilonis ar divām klusajām kaijām viducī rezervēts Elīnai R.

Un tagad, ja kādam ir vara, izdariet tā, lai spīd saule, citādi es vairs nevaru šo pelēko tumsu izturēt.

Lai silti!

Published by

Kni

Love yourself more

5 thoughts on “Katram kurzemniekam”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.