Kāzu atskaite

Tas bija maijā, kad, uz lapas švīkājot skices, Ilze man stāstījā, kā tam būs būt. Tad, lūk, kā jūs jau toreiz vēlējāties, atskaite ir klāt.

il2

il5

il3

il1

Paldies, Ilze un Kaspar, par iespēju izrotāt jūs abus jūsu svētkos!

 Lai silti!

Published by

Kni

Love yourself more

One thought on “Kāzu atskaite”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.